İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Konferans: “İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün (İAE) 2018 yılında müzik alanına çok disiplinli bir yaklaşım getirmek amacıyla hayata geçirdiği “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP) çalışmalarına uluslararası bir konferansla devam ediyor. 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde Pera Müzesi’nde düzenlenen “İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri” başlıklı iki günlük konferans, kentin farklı dönemlerinde çeşitli toplulukların müziği algılayışını, müziğin icrasını ve tartışma kanallarını, tüm bunların kent içindeki hareketini ve kente dair anlatılarını düşünmeye çağırıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) bünyesinde başlatılan ve koordinatörlüğünü Derya Türkan’ın yaptığı “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP), 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde “İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri” başlıklı bir konferans düzenliyor. Konferans, İstanbul’da müziğin dini, seküler ya da askeri, hangi ortam ve mekânlarda oluştuğu; kimler tarafından icra edildiği, bestecileri ve müziği kimlerin desteklediği; halkın eğlencesinde ne şekilde yer aldığı; şehir içindeki varlığı ve yaygınlığı; nasıl kâğıda döküldüğü ve hangi terimlerle tartışıldığı gibi konuları disiplinlerarası bir bakışla irdeliyor.

Pera Müzesi’nde gerçekleşecek konferans, müziğin çeşitli inançların ibadetindeki yeri; eğlence ve boş zaman etkinliği olarak mesire alanlarında, kahvehanelerde ve meclislerde müzik; radyo, taş plak, fonograf gibi teknolojilerin mekâna ve müziğin dolaşımına etkileri; notanın İstanbul’a gelişi ve müzik eğitimi; kimlik yaratımı ve ifadesinde müziğin rolü gibi konulara da odaklanıyor.

1 Kasım 2019 Cuma günü saat 09.00’da Derya Türkan ve Baha Tanman’ın sunuşlarıyla başlayacak konferans, Martin Stokes’un açılış konuşmasıyla devam edecek. İlk günkü program, “Erken Modern İstanbul’da Müzik,” “Şehri ve Mekânı Müzik Bağlamında Haritalandırmak” ve “Müziği Kaydetmek: Geçmişin Ses Manzaralarından Notalar ve Arşivler” başlıklı oturumlardan oluşmakta. 2 Kasım 2019 Cumartesi günü ilk iki oturumda “Bir Kimlik Veçhesi Olarak Müzik” ve “Kültürlerarası Müzik” kavramları masaya yatırılacak. Öğle arasından sonra, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ne bağışlanan Nuri Duyguer ve Alâeddin Yavaşça koleksiyonları üzerine yapılan çalışmaların detayları akademik çevrelere ilk kez sunulacak.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır ve yerler sınırlıdır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane! Kütüphane çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.iae.org.tr

KONFERANS PROGRAMI:

1 Kasım 2019

09.00-09.20 KARŞILAMA VE SUNUŞ
M. Baha Tanman
Derya Türkan

09.20-10.00 AÇILIŞ KONUŞMASI

Martin Stokes – Bir Etnomüzikoloğun İstanbulu

10.00-10.15 Soru & Cevap

10.15-10.30 Kahve Arası

10.30-11.30 ERKEN MODERN İSTANBUL’DA MÜZİK

Moderatör: M. Baha Tanman
Zeynep Yıldız Abbasoğlu – Osmanlı İstanbul’unda Timurlu İmgeleri: Müziğin Merâgî’si, Şiirin Nevâyî’si
Ersu Pekin – Kadınlar, Albümler, Resimler: 17. Yüzyıl İstanbulu’nda Kadın Müzisyenler
Namık Sinan Turan – Osmanlı İmparatorluğu’nda Püritenizmin Tasavvuf Kültürüne Müdahale Alanlarından Biri Olarak Semâ ve Müzik: Kadızâdeliler ve Meşâyih Arasındaki Mücadelenin Anatomisi

11.30-11.45 Soru & Cevap

11.45-13.00 Öğle Arası

13.00-14.30 ŞEHRİ VE MEKÂNI MÜZİK BAĞLAMINDA HARİTALANDIRMAK

Moderatör: Panagiotis C. Poulos
Onur Öner – Şehir ve Müzik: Geç Osmanlı Dönemi İstanbulu’nda Müzisyenlerin Hareketliliği
Süleyman Şenel – 20. Yüzyıl Başlarında Yapılan Plâk Kayıtlarından “Çalgılı Kahve Musikisi”nin İzini Sürmek
G. Carole Woodall – Cazı Haritalandırmak: Erken Dönem Cazın 1920’ler İstanbul’undaki Cazibesi ve Oluşturduğu Tehdit
Evrim Hikmet Öğüt – Sokaktan Yükselen Sesler: İstanbul’un Müzik Haritasında Göçmen Müzisyenler

14.30-14.45 Soru & Cevap

14.45-15.00 Kahve Arası


15.00-16.20 MÜZİĞİ KAYDETMEK: GEÇMİŞİN SES MANZARALARINDAN NOTALAR VE ARŞİVLER

Moderatör: Zeynep Yıldız Abbasoğlu
Judith I. Haug – Osmanlı Müziği’nde Sözlü Kültür, Kayda Geçirme ve Tarihsellik
Panagiotis C. Poulos – Geçmişe Giden Pek Çok Yol: Osmanlı/Türk Müziği ve Kayıt Teknolojisi
Rıdvan Aydınlı – Osmanlı/Türk Müziği Geleneğinin Karamanlıca Kaynakları: Bizans Notasıyla Yazılmış Nota Mecmuaları
Cem Behar – Şûrî’nin Esrarengiz ve İbretlik Serüveni

16.20-16.40 Soru & Cevap

02 Kasım 2019

09.00-10.20 BİR KİMLİK VEÇHESİ OLARAK MÜZİK

Moderatör: Martin Stokes
Merih Erol – On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Rumlarının Müzikal Kimliği
Walter Feldman – Moldova’dan İstanbul, Atina ve New York’a Ulusaşırı Kasap Havası Müziği (y. 1750-1950)
Melih Duygulu – İstanbul Bektaşilerinde Müzik Kültürü
Martin Greve – İstanbul’daki “Büyük Dersim” Müziği

10.20-10.35 Soru & Cevap

10.35-10.50 Kahve Arası

10.50-12.10 KÜLTÜRLERARASI MÜZİK

Moderatör: Martin Greve
Mehmet Ali Sanlıkol – Bizans Neumatik Notasyonunda Osmanlı/Türk Müziği: Osmanlı/Türk Müziği ve Bizans Müziği Arasındaki Kültürel Farklılıkları Anlamak
Bülent Aksoy – Osmanlı Dünyasının Musikisinde Kesişen Yollar
Aram Kerovpyan – Osmanlı Müzik Terimlerinin Ermeni Kilise Mugannileri Arasında Kullanımı
Ertuğrul Sevsay – Türk Tangolarının Kısa Tarihi ve Türk Müzik Sanatındaki Yeri

12.10-12.25 Soru & Cevap

12.25-13.30 Öğle Arası

13.00-14.30 İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NDE YENİ KOLEKSİYONLAR

Moderatör: Gülru Tanman
Ersu Pekin, Hüseyin Kıyak – Nuri Duyguer Koleksiyonu
Sinan Sipahi, Harun Korkmaz – Alâeddin Yavaşca Koleksiyonu

14.30-14.45 Soru & Cevap

14.45-15.00 Kahve Arası

15.00-15.30 KAPANIŞ KONUŞMASI

Cem Behar


İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scan the code